torsdag 21 maj 2015

En ny livsåskådning

Under en stor del av mitt liv har jag lagt en hel del energi åt att definiera eller sätta ord på min livsåskådning. För mig har det känts viktigt att försöka få någon sorts struktur på vad jag tror och hur jag föreställer mig att allt hänger ihop.

En livsåskådning innebär en uppfattning om hur man tror att verkligheten är och en uppfattning om hur man bör leva och handla mot sig själv, andra och omvärlden.

Fram tills för inte så länge sedan var Gud centrum och en självklar del av den. Som någon sorts kärna som man sedan kan bygga det hela runtomkring. Utmaningen var att skapa någon sorts sammanhängande struktur där Gud, bibeln och min egen erfarenhet av livet kunde samsas utan allt för stora krockar. Genom att läsa hur andra människor har närmat sig bibeln och tolkat den försökte jag hitta något förhållningssätt som kändes rimligt.
Rimligt är naturligtvis ett svårt ord att använda när vi blandar in en övernaturlig Gud men jag tänkte ändå att det är viktigt att det känns rimligt för mig även om det innehåller övernaturliga element.

Det finns ju förstås en mängd olika sätt att se på och tolka bibeln (även om många skulle hävda att just de läser precis som det står), så jag försökte hitta ett förhållningssätt som jag kände att jag någorlunda kunde stå för. Vad man än tror och tycker om bibeln så finns det ju en hel del som är minst sagt lite svårsmält och som man inte riktigt kan köpa rakt av. För det mesta lyckas man komma runt det genom att tolka just det avsnittet bildligt eller symboliskt.

Nu har jag hamnat i ett annat läge eftersom jag inte längre känner mig så säker på att det finns någon Gud. Det innebär att jag inte längre kan hänvisa till Gud när jag försöker hitta argument för min livsåskådning. Jag blir alltså tvungen att revidera både min uppfattning om hur verkligheten är beskaffad och hur jag tycker att jag bör leva och handla mot mig själv, andra och omvärlden.

Det är naturligtvis fullt möjligt att komma fram till en på många sätt liknande livsåskådning utan att hänvisa till en Gud eller en helig skrift.

Det blir spännande att se var man hamnar :)

Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar